Park Mużakowski jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Na 728 ha powierzchni stworzono prawdziwe dzieło łączące naturę ze sztuką. Stare drzewa, mosty, wiadukty i zamki przyciągają swoim pięknem od XIX wieku. Poznajcie to wyjątkowe miejsce, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Z miłości do Anglii

park mużakowski w łęknicy blisko granicy polski i niemiec
Takie widoki tylko w pobliżu Łęknicy

Park Mużakowski znany jest także jako Park von Muskau. Twórcą tego miejsca był książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau. To on w 1815 roku odziedziczył zamek otoczony parkiem nad Nysą.

Podczas swoich licznych podróży szczególnie upodobał sobie Anglię, dlatego postanowił stworzyć wokół warowni park w stylu angielskim. W ciągu 30 lat powstał wyjątkowy park Mużakowski. Zasadzono tysiące drzew i krzewów, wybudowano most przez Nysę oraz oranżerię. Niestety tak liczne inwestycje spowodowały problemy finansowe, z powodu których książę był zmuszony sprzedać swoją wymarzoną posiadłość.

Piękny park Mużakowski został przejęty przez Fryderyka Niderlandzkiego, który przebudował i zmodernizował niektóre budowle. Stworzył także wyjątkową kolekcję różnorodnych, pięknych roślin, które służyły także do prowadzenia badań naukowych. Liczy ona prawie 3 tys. gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych. W późniejszych latach, gdy tereny należały do rodziny von Arnim, utworzono tu także obiekty uzdrowiskowe.

Podczas wojny park i jego budowle uległy ogromnym zniszczeniom. Także dwa historyczne mosty przez rzekę: most Podwójny oraz most Angielski, zostały wysadzone podczas działań wojennych.

Między wschodem a zachodem

park mużakowski w łęknicy blisko granicy polski i niemiec
Park Mużakowski leży na granicy dwóch państw

Koniec II Wojny Światowej spowodował nowy podział terytorialny Europy. To sprawiło, że po raz pierwszy w historii Park von Muskau przestał w całości należeć do Niemiec. Granica ustanowiona na Nysie sprawiła, że park został podzielony na część zachodnią i wschodnią. Niemiecka część już po wojnie znalazła się pod ochroną. Niestety, polska strona parku należąca do Gospodarstwa Lasów Państwowych, została na wiele lat zapomniana i zaniedbana.

Odzyskać dawny blask

park mużakowski w łęknicy blisko granicy polski i niemiec
Warto odwiedzić Park Mużakowski dla bajkowych widoków

Cały teren parku ma ponad 700 hektarów. 522 należą do Polski, znajdują się przy miejscowości Łęknica w województwie lubuskim. Niemiecka część, zajmująca 266 hektarów, sąsiaduje z miastem Mużaków. Pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczęto wspólne prace by przywrócić parku Mużakowski do świetności. Po stronie niemieckiej odrestaurowano oranżerię, przebudowano dawne budynki na obiekty mieszkalne dla turystów, odbudowano Nowy Zamek, oraz odtworzono dawną roślinność.

Dla polskiej części parku najważniejsze było utworzenie tu miejsca chronionego prawnie. Za największy sukces uważa się odtworzenie historycznego widoku – z tarasu mauzoleum w kierunku Nowego Zamku. Przeprowadzono także konserwację obiektów architektonicznych: mostu Królewskiego (Książęcego) oraz mostu Arkadowego, a także aranżację na tarasie mauzoleum nawiązującą do niezachowanej budowli. Odtworzono jeden z pawilonów dawnego zespołu Domu Angielskiego.

Park Mużakowski – Światowe Dziedzictwo

park mużakowski w łęknicy blisko granicy polski i niemiec
Park Mużakowski. Fot. Shutterstock (4)

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w odbudowę tego wspaniałego miejsca, park Mużakowski został uhonorowany prestiżowymi nagrodami: w 1998 roku nagrodą honorową UNESCO im. Meliny Mercouri, a w roku 2002 nagrodą Europejskiej Fundacji Kultury Pro Europa. W 2004 roku park Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Czytaj także: Gdzie odpocząć w Polsce? 7 naprawdę relaksujących miejsc