Polska jest aż tak różnorodnym obszarem, że krajanie mogą się… nie zrozumieć. Nasz język polski jest piękny, ale istnieje też wiele gwar, które jeszcze bardziej go urozmaicają. Inaczej mówi się na wschodzie Polski, inaczej w górach, a inaczej na Kaszubach. Oto 6 gwar i 1 język, które mogą sprawiać problemy.

2Etnolekt śląski czyli ślůnsko godka

Wiele osób rozumie mniej więcej, jeśli mówi się do nich ze śląskimi wtrętami językowymi. Bo ślůnsko godka možno porůwnać do polskigo. Przynajmniej w mowie. Ale do czasu…

Zacznijmy od tego, że śląszczyzna dzieli się na wiele dialektów. Na przykład czym innym jest gwara cieszyńska, czym innym dolnośląskie – a wszystkie są śląskie. My omówimy pokrótce etnolekt śląski, czyli ślůnsko godke.

  • Stosuje się w czasownikach słówko żeś, a w formie pojedynczej: rzech. Jo rzech bół – czyli ja byłem. Można też powiedzieć: byłech albo byłżech. I tak samo: ty żeś bół.
  • Końcówka czasowników -om zamiast -am, np. łykom zamiast łykam
  • Siedza, biera – zamiast siedzę, biorę
  • Byda, pójda – zamiast będę, pójdę
  • Końcówka -yja lub -ija w rzeczownikach r. ż., np. kómedyjo zamiast komedia
  • Forma męskoosobowa, np. chopy zamiast chłopi, dochtory zamiast doktorzy
  • Wyrazy podobne do polskiego różnią się znaczeniem, np.: rzykać – modlić się, kucać – kaszleć, zouza – sos, topić – palić w piecu, starać się – martwić się, kara – taczka, – gruba – kopalnia, synek – chłopiec, bez – przez.

Wiele słów śląskich pochodzenia niemieckiego lepiej zrozumie Niemiec niż Polak.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here