Polskie cmentarze są bardzo ważnymi miejscami dla większości z nas. Szczególnie 1 listopada udajemy się na nie, żeby poświęcić się zadumie i odwiedzić groby bliskich. Niektóre cmentarze w Polsce są szczególne ze względu na swoje walory historyczne, ale przede wszystkim dlatego, że są to miejsca wiecznego odpoczynku wielu słynnych Polaków. Odwiedźmy wspólnie kilka najważniejszych polskich cmentarzy i groby Polaków, którzy na zawsze zapadli w nasze serca i pamięć.

2Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Fot. Zygmunt Put, Wikimedia Commons

Ta krakowska nekropolia została założona w 1803 roku przez ówczesne władze austriackie. Zajmuje powierzchnię 42 ha i stała się miejscem wiecznego odpoczynku dla wielu słynnych krakowian. Są tu także kwatery, jakich nie mają inne polskie cmentarze – a w których pochowani są uczestnicy takich wydarzeń jak powstanie listopadowe, powstanie styczniowe czy też żołnierze I i II wojny światowej.

Wśród tysięcy nagrobków znajduje się tu chociażby grób Wisławy Szymborskiej, poetki i noblistki oraz grobowiec Jana Matejki, malarza. Znajdziemy miejsce spoczynku aktora Jerzego Bińczyckiego (Bogumiła z Nocy i dni), czy też polityków socjalistycznych: Ignacego Daszyńskiego i Bolesława Drobnera.