Zamek był najsilniejszą częścią umocnień Reszla – imponująca budowla do dziś sprawia ogromne wrażenie. Najpierw powstał tu krzyżacki gródek, potem w murowanej twierdzy urzędowali biskupi. Twierdzę przekształcano w myśliwski zameczek i więzienie. Dziś możemy zwiedzać zamek w Reszlu i z pewnością miło spędzimy wtedy czas.

Zamek na krzyżackiej osadzie

Zamek w Reszlu
Zamek w Reszlu był siedzibą biskupów

W XIII wieku istniała tutaj krzyżacka strażnica. Drewniano-ziemny gród został posadowiony na pozostałościach osady plemienia Bartów. Zakon osadził tam swoich rycerzy, mimo że przy podziale Warmii oddał Reszel we władanie biskupów. Tam Krzyżacy skryli się przed pruskim powstaniem i następnie uciekli. Gdy wrócili odbudowali drewniano-ziemny gródek.

Zamek w Reszlu – siedziba biskupów

Zamek w Reszlu

W miejscu krzyżackiego grodu powstał zamek biskupi. Murowana warownia miała ochronić pobliską osadę, która w 1337 roku została ulokowana na prawie chełmińskim. Zamek w Reszlu był jej najważniejszą częścią. Gdyby ktoś go zdobył, całe miasto z łatwością stałoby się jego łupem. Z kolei sforsowanie miejskich murów nie oznaczało zdobycia miasta.

Zamki biskupie na Warmii były rezydencjami władz duchownych. Wynikało to z porozumienia o podziale wpływów między biskupów a Krzyżaków. Twierdze krzyżackie są nieco bardziej znane, ale powstałe w podobnym czasie biskupie rezydencje takie jak zamek w Reszlu także są imponującymi warowniami. Podobne powstały w Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Jezioranach i Braniewie.

Kiedyś zameczek myśliwski, potem więzienie, dziś hotel

Zamek w Reszlu
Zamek w Reszlu, fot. Shutterstock (3)

Zamek był oblegany i zdobywany przez wojska polskie (podczas wojen krzyżackich, m.in. w 1410 roku) i krzyżackie (w wojnie trzynastoletniej). Biskup warmiński oddał go nawet bez walki wojskom polskim w 1521 roku.

W tym samym wieku zamek stał się rezydencją i stracił swój militarny charakter. Kardynał Andrzej Batory (bratanek Stefana Batorego) przekształcił go w zameczek myśliwski. Z kolei po I rozbiorze pruscy królowie urządzili tu więzienie. Na początku XIX weku wybuchły z kolei dwa pożary, które spustoszyły zamek.

Dziś znajduje się tam hotel z dwudziestoma pokojami, restauracja, a także muzeum tortur. Można zobaczyć tam straszne średniowieczne żelazne dziewice i fotele czarownic.