Polityka Prywatności

Korzystając z serwisu PolskaZachwyca.pl, użytkownik akceptuje równocześnie obowiązującą w nim politykę prywatności, przedstawioną w poniższym dokumencie, i zobowiązuje się jej przestrzegać. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

Dane osobowe – informacje ogólne

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zbierane są niektóre podstawowe dane dotyczące Użytkownika, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Kontaktując się z nami przy pomocy strony internetowej, poczty e-mail lub telefonicznie, również przekazujesz nam swoje podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko czy adres e-mail.

Administracja danymi osobowymi

1. Dane zebrane przy pomocy serwisu PolskaZachwyca.pl nie są i nie będą udostępniane ani sprzedawane żadnym osobom trzecim.

2. Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczne przechowywanie danych osobowych wprowadzonych przez użytkownika serwisu PolskaZachcwyca.pl w celu dodawania komentarzy, jest wydawca serwisu – firma Artweb-Media Sp. z o.o. sp. k.

Dostęp do danych osobowych użytkowników, w  postaci adresów IP powierzono właścicielowi serwera, na którym znajduje się Serwis, firma IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 2, 80-137 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, z kapitałem zakładowym 50.000 złotych, NIP: 5832736211, REGON: 192478853, właściciel serwisu internetowego www.iq.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „IQ.PL”. IQ.PL jest zobowiązana, aby nie wykorzystywać do celów innych niż ustalone ani nie udostępniać danych osobowych użytkowników serwisu podmiotom i osobom trzecim.

Dane osobowe zebrane przez serwis PolskaZachwyca.pl mogą zostać udostępnione organom państwowym w wyjątkowym przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, umotywowana wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Pliki cookies

Plikami cookies nazywane są niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, dzięki którym na komputerze odwiedzającego stronę zapisywane są pewne dane. Cookies wysyłane są z serwera PolskaZachwyca.pl i zapisywane na dysku twardym komputera, którego używa użytkownik. Korzystanie z cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, adresowych, ani innych poufnych informacji zapisanych na komputerze użytkownika. Cookies nie są w żaden sposób szkodliwe.

Z uwagi na komfort korzystania z serwisu przez Użytkownika zaleca się nie blokować w przeglądarce opcji używania plików cookies. Zastosowanie techniki plików cookies umożliwia Ci bowiem korzystanie z serwisu PolskaZachwyca.pl.

Ważne: pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, aby umożliwić usprawnienie pracy serwisu.

Postanowienia końcowe

Zmiany w polityce prywatności serwisu PolskaZachwyca.pl mogą być wprowadzone w każdym czasie. Zmodyfikowana polityka prywatności zostanie opublikowana na stronach serwisu, a jej zasady wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na stronie PolskaZachwyca.pl.