Pętla Boryszyńska należy do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jest to południowa część centralnego odcinka MRU. Miała stanowić zaplecze dla niewybudowanej baterii nr 5. To przede wszystkim atrakcja dla miłośników podziemnych wycieczek. Do wyboru mamy dwie trasy zwiedzania – długą oraz krótką. Pętla Boryszyńska to skarb dla odkrywców.

4Historia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Fragment podziemnej trasy centralnego odcinka MRU, fot. tranchic, Shutterstock

Chociaż traktat wersalski wyraźnie tego zakazywał, Niemcy już w 1927 rozpoczęli przygotowania do umacniania swojej wschodniej granicy. Budowę Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego rozpoczęto w 1934 roku. Największe nagromadzenie ciężkich fortyfikacji zaplanowano właśnie na centralnym odcinku, do tego fragmentu zalicza się Pętla Boryszyńska. Zamierzano tu zbudować aż 107 ciężkich schronów bojowych. Obiekty w centralnej części fortyfikacji miały być połączone podziemną trasą tzn. Główną Drogą Ruchu. Gdyby wszystkie założenia tego etapu zostały zrealizowane, byłaby to najnowocześniejsza i najpotężniejsza linia umocniona świata.

W maju 1938 roku, po osobistej wizycie Hitlera, prace zostały wstrzymane. Przyczyniło się to do niezrealizowania wielkich, pierwotnych planów. W 1943 roku podziemia służyły za fabrykę, w której montowano silniki lotnicze. Rok później rozpoczęto przygotowania umocnień do obrony, jednak w związku z wcześniejszym wstrzymaniem budowy, na wiele rzeczy zabrakło już czasu.

W związku z licznymi niedopatrzeniami i niedokończonym projektem, walki na tych terenach trwały zaledwie trzy dni. Ten krótki czas pozwolił jednak na opóźnienie wojsk radzieckich i przyczyniły się do utrzymania linii Odry przez Niemców.

Poprzedni