Pętla Boryszyńska należy do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jest to południowa część centralnego odcinka MRU. Miała stanowić zaplecze dla niewybudowanej baterii nr 5. To przede wszystkim atrakcja dla miłośników podziemnych wycieczek. Do wyboru mamy dwie trasy zwiedzania – długą oraz krótką. Pętla Boryszyńska to skarb dla odkrywców.

Historia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Pętla Boryszyńska bunkry pniewo
Fragment podziemnej trasy centralnego odcinka MRU, fot. tranchic, Shutterstock

Chociaż traktat wersalski wyraźnie tego zakazywał, Niemcy już w 1927 rozpoczęli przygotowania do umacniania swojej wschodniej granicy. Budowę Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego rozpoczęto w 1934 roku. Największe nagromadzenie ciężkich fortyfikacji zaplanowano właśnie na centralnym odcinku, do tego fragmentu zalicza się Pętla Boryszyńska. Zamierzano tu zbudować aż 107 ciężkich schronów bojowych. Obiekty w centralnej części fortyfikacji miały być połączone podziemną trasą tzn. Główną Drogą Ruchu. Gdyby wszystkie założenia tego etapu zostały zrealizowane, byłaby to najnowocześniejsza i najpotężniejsza linia umocniona świata.

W maju 1938 roku, po osobistej wizycie Hitlera, prace zostały wstrzymane. Przyczyniło się to do niezrealizowania wielkich, pierwotnych planów. W 1943 roku podziemia służyły za fabrykę, w której montowano silniki lotnicze. Rok później rozpoczęto przygotowania umocnień do obrony, jednak w związku z wcześniejszym wstrzymaniem budowy, na wiele rzeczy zabrakło już czasu.

W związku z licznymi niedopatrzeniami i niedokończonym projektem, walki na tych terenach trwały zaledwie trzy dni. Ten krótki czas pozwolił jednak na opóźnienie wojsk radzieckich i przyczyniły się do utrzymania linii Odry przez Niemców.

Pętla Boryszyńska – gratka dla miłośników podziemnych wycieczek

Pętla Boryszyńska
Pętla Boryszyńska i jej podziemne korytarze, fot. Shutterstock

Podziemna trasa MRU jest bezcennym zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej w Polsce i jednym z ciekawszych w Europie. To bezsprzecznie najciekawsze atrakcja ziemi lubuskiej. Pętla Boryszyńska to bardzo tajemniczy świat maszynowni, warsztatów i koszar. Możemy wybrać między trasą krótką (której przejście zajmuje około 70 minut) oraz długą (około 150 minut). W zwiedzaniu obowiązkowo towarzyszy przewodnik.

Zwiedzanie możliwe jest przez cały rok, jednak w okresie zimowania nietoperzy (listopad – marzec) można zobaczyć wyłącznie obiekt Panzerwerk 717. No właśnie, ale co na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Uzbrojonego robią nietoperze?

MRU – schronienie dla prawie 40 tysięcy nietoperzy

Pętla Boryszyńska
Nietoperze – zdjęcie ilustracyjne, fot. Shutterstock

Niektórym Pętla Boryszyńska przynosi skojarzenie z nietoperzami. To powiązanie jest jak najbardziej słuszne. Międzyrzecki Rejon Umocniony upodobały sobie właśnie te zwierzęta. Polubiły go do tego stopnia, że na terenie MRU przebywała około 40 tysięcy nietoperzy. Tak liczne zgromadzenie tych ssaków spowodowało założenie na terenie gmin Międzyrzecz i Lubrza rezerwatów przyrody Nietoperek i Nietoperek II. Na terenie rezerwatu odnotowano aż 12 gatunków nietoperzy. W związku z utworzeniem rezerwatu obejmującego Międzyrzecki Rejon Umocniony zwiedzanie w pełnym zakresie jest możliwe poza okresem zimowania nietoperzy.

Inne atrakcje centralnego odcinka MRU

Pętla Boryszyńska bunkry w Pniewie
Bunkry w Pniewie, fot. Shutterstock

Centralny odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego obejmuje tereny Kęszycy, Pniewa i Boryszyna. W okolicach Pniewa znajduje się bardzo interesujące naziemna część MRU. Obejrzeć możemy tutaj ekspozycję wojskową – elementy broni, makiety, sprzęt wojskowy oraz plany. Największa atrakcją są niewątpliwie naziemne bunkry. Na terenie znajduje się również dobrze zachowana bariera czołgowa tzn. zęby smoka. Bariery te to żelbetowe elementy w kształcie ostrosłupa, które miały spowalniać czołgi do tego stopnia, by stawały się łatwym celem dla oddziałów przeciwpancernych.