Wiele wcieleń miał zamek w Malborku. Był budowany w wielu etapach na przestrzeni wieków. Zmieniał się i ewoluował wraz z upływem czasu. Stanowi jeden z najpiękniejszych zamków znajdujących się na terenie Polski. Jeśli jeszcze nie widziałeś zamku w Malborku, to koniecznie musisz nadrobić zaległości.

Krzyżacka siedziba dla komtura

Fot. Artur Kowalczyk

Historia zamku w Malborku sięga XIII wieku. Wtedy to zakon krzyżacki zaczął budować siedzibę dla swojego komtura. Po pewnym czasie zamek został rozbudowany na tyle, by móc stać się siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, a później władz całych Prus.

Fot. Artur Kowalczyk

Co się wydarzyło później, wiemy wszyscy między innymi dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi. Po wygranej bitwie pod Grunwaldem i postępującym w kolejnych latach rozwojowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zamek w Malborku stał się jedną z rezydencji królów Polski.

Oblegany zamek w Malborku

Fot. Artur Kowalczyk

Przez wieki swojego istnienia zamek w Malborku był wielokrotnie oblegany, częściowo niszczony i następnie przebudowywany. Niektóre zmiany spowodowały nieodwracalne szkody w pierwotnym charakterze budowli.

Fot. Artur Kowalczyk

Liczne remonty prowadzono za czasów panowania Fryderyka Wilhelma III, wtedy również najbardziej ucierpiało oryginalne wnętrze zamku. Wyburzono sklepienia, przebudowano okna i bramy wjazdowe, a sam zamek stał się magazynem wojskowym.

Fot. Artur Kowalczyk

Zamek w Malborku mocno ucierpiał podczas II wojny światowej. Szacuje się, że ponad 50 proc. budowli zostało zniszczone. Po wojnie władze PRL poważnie zastanawiały się nad całkowitym wyburzeniem zamku, jednak odstąpiono od takiej decyzji. Zdecydowano się na odbudowę, która trwała praktycznie do lat 90. XX wieku. Zamek w Malborku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku.

Fot. Shutterstock

Na zamku w Malborku i w jego okolicach odbywają się liczne imprezy, koncerty i spektakle, a także widowiska bazujące na świetle i dźwięku. Warto się wybrać na jeden z nich.

Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
Fot. Łukasz Janyst, Shutterstock (4)