Na uboczu drogi stoją tajemnicze ruiny zamku, w którym nie widać żywego ducha. Ale duchy tam są, oj są i wiążą się z nimi niesamowite legendy. Opuszczona bryła sprawia o zmroku niepokojące wrażenie. W środku mnoży się aż od symboliki… I od ciekawostek. Zamek Krzyżtopór powstał dzięki milionowi kurzych jaj, a w sali jadalnej przez szybę w suficie było widoczne wielkie akwarium.

Pałac w Krzyżtoporze ze względu na swoje właściwości obronne i upodobnienie do fortecy powszechnie bywa nazywany zamkiem. My także będziemy używać tej formy.

1Zamek Krzyżtopór – wielkie dzieło Krzysztofa Ossolińskiego

świętokrzyskie atrakcje Zamek Krzyżtopór
Krzyżtopór kryje wiele tajemnic….

Krzysztof Ossoliński miał wiele tytułów, był między innymi wojewodą sandomierskim. Szlachcic herbu Topór został też marszałkiem Trybunału Wielkiego Koronnego w 1644 roku, innymi słowy był postacią poważaną. Studiował na wielu uczelniach, a także sam pisał i tłumaczył wiele dzieł. Brał udział w bitwach, a potem jednocześnie zajmował się polityką i literaturą. Dzięki swemu pochodzeniu i majątkowi, doszedł do momentu, w którym mógł podjąć się największego dzieła jakim był zamek Krzyżtopór.

Odziedziczył po ojcu część majątku mieleckiego wraz ze wsią Ujazd w województwie świętokrzyskim. Tam w 1627 roku rozpoczęła się budowa zamku Krzyżtopór. Ossoliski fundował też klasztory i kościoły. Najważniejszy pozostawał jednak zamek Krzyżtopór, który budowano do 1644 roku. Krzysztof Ossoliński zmarł w rok później. Nie nacieszył się długo swoją piękną fortecą.

Poprzedni