Cerkwie łemkowskie zostały połączone w wyjątkowy szlak na terenie województwa małopolskiego. Trasa liczy sobie około 40 km i najlepiej przemieszczać się po niej samochodem. Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą również podjąć próbę zdobycia szlaku jednośladem. Na szlaku cerkwi łemkowskich województwa małopolskiego znajduje się 10 obiektów – my prezentujemy te najbardziej zachwycające.

Nazwa cerkwie łemkowskie to ogólne określenie na styl architektoniczny cerkwi powstałych na terenach zamieszkiwanych pierwotnie przez Łemków w Karpatach. Cechami wyróżniających te budynki jest przede wszystkim materiał, z którego zostały zbudowane – tradycyjnie było to drewno.

1Cerkiew pw. św Kosmy i Damiana w Bereście

Cerkiew w Bereście, fot. Shutterstock

Cerkiew w Bereście powstała w 1842 roku, w typie sakralnego budownictwa zachodnio– łemkowskiego. Budowie wieńczą trzy baniaste wieżyczki zakończone ślepymi latarniami. Wewnętrzne wyposażenie jest w pełni utrzymane w tradycji cerkiewnej. Najważniejszym malowidłem w świątyni jest obraz Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z pierwszej połowy XVIII wieku. Dzieło jest połączeniem sztuki bizantyjskiej z mocnymi wpływami sztuki zachodniego chrześcijaństwa. Charakterystyczne dla cerkwi jest również jej ogrodzenie –murek z łamanego kamienia z bramką zwieńczoną hełmem.

Berest położony jest ok. 12 km od Krynicy Zdrój.

Poprzedni