Miasta na Mazurach takie jak Giżycko, Braniewo czy Mrągowo, kiedyś nazywały się zupełnie inaczej. Ich polskie nazwy brzmiały tuż po wojnie bardzo ciekawie: czerpały wiele z odpowiedników niemieckich. Zmieniły się one na te znane obecnie już w wolnej Polsce. Co ciekawe, stare nazwy funkcjonowały w naszym kraju na tyle długo po wojnie, że część starszych mieszkańców tych okolic pamięta je, a nawet ich używa.

Zmian dokonała Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, obecne nazwy funkcjonują od około 1950 roku. Niektóre nie przypominają zupełnie starych, bo wzięto je m.in. od nazwisk osób zasłużonych dla regionu. To wyróżnia Mazury od innych rejonów kraju, gdzie po wojnie stare nazwy najczęściej starano się przetłumaczyć na polski możliwie dosłownie.

1Ządźbork – Mrągowo

Mrągowo, fot. Shutterstock

Różne były historyczne nazwy Mrągowa, m.in. Ządzbork, Ządźbork i Żądzbork. To spolszczone słowa od niemieckiego Sensburg lub Segensburg. Burg to „gród”, z kolei pierwszy człon przysparza trudności, mógł pochodzić od nazwy rzeki Sajny. Nazwa Mrągowo została nadana dla uczczenia pamięci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, który z miastem nie miał nic wspólnego. Był z kolei warmińskim obrońcą polskości i języka.

Poprzedni