Szlak Piastowski to wyjątkowa podróż w czasie śladami pierwszej dynastii panującej w Polsce od 960 do 1370 roku. To najstarsza trasa turystyczna w kraju stworzona z unikatowych zabytków niezwykle ważnych dla dziedzictwa Polski. Wędrówka Szlakiem Piastowskim to próba odtworzenia cyklicznego przemieszczania się władców piastowskich pomiędzy najważniejszymi grodami.

Poznaj początki państwa polskiego

szlak piastowski
Drzwi gnieźnieńskie, fot. alizada studios, Shutterstock

Szlak Piastowski biegnie przez tereny Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Wydzielono z niego dwie trasy. Pierwsza rozpoczyna się w Lubinie i biegnie m.in. przez Poznań, Gniezno, Kruszwicę, aż do Włocławka. Druga część trasy ma swój początek w Kaliszu i przechodzi przez Biskupin, Żnin, Wenecję oraz Wągrowiec. Ze względu na duże odległości, szlak najlepiej funkcjonuje jako trasa wycieczek autokarowych lub rowerowych.

Już w latach 60. XX wieku Szlak Piastowski odwiedzali turyści, głównie w ramach wycieczek zakładowych. Popularyzacja tej trasy turystycznej nastąpiła jednak w 1966 roku, kiedy obchodzono 1000 rocznicę Chrztu Polski. Dziś jest to jeden z najchętniej zwiedzanych szlaków. W 2012 roku otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, jako najlepszy produkt turystyczny.

Śladami pierwszej dynastii

szlak piastowski
Kruszwica, którą kojarzymy głównie z legendą o Popielu znajduje się na szlaku, fot. Shutterstock

Znaczna część obiektów, które znajdują się na Szlaku Piastowskim pochodzi z fundacji Piastów. Zamek w Kruszwicy (dziś możemy oglądać tylko jego pozostałości) został wybudowany dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, który był ostatnim monarchą z dynastii Piastów. Zamek w Poznaniu to natomiast dzieło, do którego przyłożył rękę Przemysław II.

Działalność rodu była widoczna na dużym obszarze dlatego istnieją pewne wątpliwości w kwestii ustalenia oficjalnej siedziby. Większość źródeł wskazuje na Gniezno, w którym według legendy miała się znajdować chata ubogiego Piasta. Niektórzy badacze skłaniają się bardziej ku umiejscowieniu grodu w Poznaniu lub Kaliszu, ponieważ według badań archeologicznych są one starsze od tego w Gnieźnie.

Niezależnie od tego gdzie tak na prawdę mieścił się główny gród rodu Piastów, nie ma wątpliwości, że państwo pod ich władzą tworzyło się w sposób bardzo dynamiczny. Dziś możemy podziwiać wiele pozostało po ich działalności głównie na terenie Wielkopolski i Kujaw.

Nie tylko Piastowie

szlak piastowski
Osada w Biskupinie, fot. Shutterstock

Szlak Piastowski to nie tylko obiekty z czasów panowania pierwszej dynastii. Na trasie znajdują się również zabytki z czasów wcześniejszych i późniejszych. Umieszczenie na szlaku pomników historii nie związanych bezpośrednio z dynastią Piastów miało pokazać, że działalność ludzi na tych terenach miała wpływ na późniejsze wydarzenia historyczne. Ludzie zamieszkujący te obszary kształtowali je, a pierwsza dynastia czerpała niewątpliwie z ich dorobku. Dlatego właśnie Szlak Piastowski obejmuje również takie obiekty jak osada w Biskupinie, której historia jest znacznie dłuższa niż istnienie dynastii Piastów.

Na obszarze przez który przebiega Szlak Piastowski znajdują się ślady działalności człowieka z czasów schyłku paleolitu, najstarsze we wsi Modliszewka – pochodzą z X wieku p.n.e.

Szlak Piastowski – najważniejsze obiekty

szlak piastowski
Ruiny zamku w Wenecji, fot. Shutterstock
  • Wenecja k. Żnina – ruiny zamku
  • Poznań – zamek królewski
  • Kruszwica – Mysia Wieża
  • Inowrocław – pozostałości po gotyckich murach obronnych
  • Biskupin – stanowisko archeologiczne
  • Włocławek – katedra Wniebowzięcia NMP
  • Mogilno – klasztor benedyktynów
  • Lubiń – opactwo benedyktynów
  • Ostrów Lednicki – Muzeum Pierwszych Piastów