Legnica zwana Małą Moskwą to dolnośląskie miasto kryjące kawał historii – często trudnej. To miejsce stacjonowania wojsk radzieckich, pełne pięknej architektury, zapraszające do Zamku Piastowskiego, jednego z najstarszych w Polsce. Jakie Legnica atrakcje ma do zaoferowania? Sprawdzamy.

2Mała Moskwa

To jakie Legnica atrakcje ma do zaoferowania często wiąże się z jej historią z czasów II wojny światowej. Fot. Mariia Golovianko, Shutterstock

Legnica od 1945 r. jest w granicach Polski. Podobnie jak we Wrocławiu, dokonało się tu wiele zniszczeń, ludność niemiecka z kolei została przesiedlona na zachód. W Legnicy zachowało się jednak sporo obiektów wojskowych, więc w mieście stworzono garnizon Wojska Polskiego, a także koszary Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Był to największy sowiecki garnizon wojskowy we wschodniej Europie. Funkcjonował aż do 1993 roku i zajmował aż 1/3 część Legnicy. To dlatego była ona nazywana Małą Moskwą.

Niestety Legnica w dawnym kształcie nie przetrwała. Piękne poniemieckie kamienice zburzono w latach 60. i 70., część z nich przy budowie hotelu Cuprum. Dawny układ średniowiecznych zabudowań został bezpowrotnie zniszczony. W mieście zaczęli się zaś osiedlać pracownicy kopalni miedzi KGHM, a okolica stopniowo się uprzemysławiała.

I dziś Legnica kojarzona jest z przemysłem. Zarówno dzięki bliskości lubińskich zakładów KGHM Cuprum, jak i stworzeniu w 1997 roku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.