Twierdza Kłodzko to dziś wizytówka tego regionu. Górująca nad miastem zabudowa wraz z przyległymi terenami zajmuje 30 hektarów powierzchni. Z góry wyglądem przypomina gwiazdę, dlatego zyskała przydomek kamiennej gwiazdy. Przyciąga do siebie bogatą historią, mrocznymi legendami i podziemnymi korytarzami. Zapraszamy Was do samego serca Kłodzka.

Od grodu obronnego po wielką twierdzę

Góra Forteczna w Kłodzku to miejsce które przez 1000 lat spełniało funkcje obronne. Pierwsze wzmianki o istnieniu tu grodu pochodzą z 981 roku. W 1300 r. wybudowano tu zamek mieszkalny, który 150 lat później rozbudowano o kaplicę oraz kościół św. Wacława i św. Marcina. Miejsce to stało się okazałą siedzibą władcy hrabstwa kłodzkiego.

W 1557 roku zamek mieszkalny przekształcono w twierdzę posiadającą fortyfikacje oraz zamek wyższy. Także lata późniejsze, na zlecenie Habsburgów, a następnie Księstwa Pruskiego, przyniosły rozbudowę obronną tego miejsca. W tym czasie stanął tu między innymi donżon – wieża łącząca funkcje obronne i mieszkalne, która do dziś stanowi atrakcję turystyczną Twierdzy Kłodzko.

Twierdza pełna duchów

Istnieje wiele legend związanych z Twierdzą Kłodzko. Dotyczą one zazwyczaj osób, które w tragiczny sposób miały zginąć w tym właśnie miejscu i do dziś straszą odwiedzających turystów.

Jedna z legend mówi o pięknej dziewicy – Waleskiej, która za sprawą swoich złotych włosów posiadała nadludzką siłę. Pewnego razu do zamku przybył rycerz, który oczarowany urodą Waleskiej postanowił się jej oświadczyć. Ta jednak, z powodu swojej niezależności, odmówiła mu. Urażony adorator postanowił się na niej zemścić i wraz z innymi rycerzami porwał ją i uwięził. Na zamku w Kłodzku odbył się na niej sąd, który z powodu jej zdolności uznał ją za czarownicę i skazał na śmierć w męczarniach.

Więzienie pełne labiryntów

twierdza kłodzko
Twierdza Kłodzko fot. Shutterstock (4)

W XVIII wieku Twierdza Kłodzko przestała pełnić funkcje obronne i przekształcono ją w ciężkie więzienie. W tym czasie w podziemiach wybudowano sieć labiryntów. W sumie powstały 44 kilometry tuneli. Obecnie podczas zwiedzania twierdzy można zobaczyć 1 kilometr podziemnych labiryntów, które robią ogromne wrażenie. Miejscami wysokość tunelów wynosi jedynie 120 cm. W Twierdzy Kłodzko, oprócz labiryntów, zwiedzać można także górną część twierdzy z górującym punktem – donżonem.

Od 2006 roku co roku odbywają się tu Dni Twierdzy Kłodzkiej. Podczas tego wydarzenia największą atrakcją jest rekonstrukcja historyczna wojen napoleońskich. Inne atrakcje to: Noc w Muzeum, Jarmark Forteczny, Kino pod Gwiazdami oraz koncert rockowy RockBastion.