Strona głównaTop 10Najstarsze uniwersytety w Polsce (top 10)

Najstarsze uniwersytety w Polsce (top 10)

Początek października to tradycyjnie początek roku akademickiego. Jak co roku, spragnieni wiedzy studenci wracają, aby kształcić się i rozwijać. Czy wiecie, na których uczelniach absolwenci jako pierwsi zdobywali wymarzony zawód? Przedstawiamy Wam najstarsze uniwersytety w Polsce, które mogą poszczycić się wyjątkową historią i najlepszymi absolwentami.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Fot. Andrzej Błaszczak, CC BY-SA 4.0.

Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa. Było to trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. Początkowo funkcjonował z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy powstał piąty – Wydział Farmaceutyczny. Dziś UMCS prowadzi 80 kierunków z ponad 150 specjalnościami w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych.

Jako ciekawostkę, warto wspomnieć, że kolejność nazwisk patronki wymienianych w nazwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nie jest ani pomyłką, ani przypadkiem. Uczelnia została powołana do życia pod obecną nazwą dnia 23 października 1944 roku. Obowiązujące w tym względzie przepisy prawne nie dają możliwości zmiany nazwy i co najważniejsze sama patronka uniwersytetu używała zamiennie obu form pisowni swego nazwiska.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1926)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Fot. Leinad, CC BY-SA 3.0.

Uczelnia powstała w 1926 roku jako Wyższa Szkoła Handlowa utworzona przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Obecna nazwa funkcjonuje od 2008 roku i dzięki temu najstarsze uniwersytety w Polsce mają na swojej liście doskonałą ekonomiczną uczelnię. Warto dodać, że od wielu lat zajmuje ona wysokie pozycje w rankingach – nie tylko polskich, lecz także zagranicznych. Swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Uczelnia dba również o dobrą współpracę z biznesem, dzięki czemu absolwenci kończąc studia mają dobry start w swojej karierze.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1925)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Fot. Janusz Klimek, CC BY-SA 3.0.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą pod względem liczby studentów, uczelnią o profilu ekonomicznym w Polsce. Została założona w roku 1925 jako Wyższe Studium Handlowe i do dziś jest kontynuatorem krakowskiej myśli handlu. Uprawnienia szkoły akademickiej otrzymała w 1937 roku, lecz jej rozwój został zatrzymany przez wybuch wojny.

W czasach komunistycznych uczelnia obchodziła uroczyście 50 lecie swojego istnienia, jednak gwałtowny rozwój rozpoczął się w latach 90. Otwarcie wolnego rynku i konieczność nauki nowych idei ekonomicznych spowodowały napływ dużej rzeszy studentów. Wielu absolwentów UEK w przeszłości lub obecnie, piastuje wysokie stanowiska kierownicze dużych firm i korporacji.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (1919)

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Fot. Poznaniak, CC BY-SA 3.0.

Jeszcze jedna uczelnia artystyczna znalazła się na naszej liście najstarszych szkół wyższych. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu powstał w 1919 roku jako Szkoła Zdobnicza. Jest jednym z dwóch uniwersytetów o profilu artystycznym funkcjonujących w Polsce. Dwa lata później została ona upaństwowiona, a jej nazwa została zmieniona na Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. W roku 1925 dyrektorem został Karol Zyndram Maszkowski, uczeń Jana Matejki. W czasach międzywojennych uczelnia przeżywała swój rozkwit. To tu przyjeżdżali najwięksi artyści i projektanci, aby kształcić się i rozwijać swój talent.

Obecnie uniwersytet jest otwarty dla wszystkich miłośników sztuki i dzięki temu, we współpracy z miastem, funkcjonują uczelniane galerie, a dla chętnych osób prowadzone są warsztaty. Powstał klub studencki UAP café, zaczęła działać nowa przestrzeń w Atrium, w której odbywają się wystawy, wykłady otwarte oraz koncerty.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919)

Uniwersytety Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. Krzysztof Duda – AMU Fotoportaler, CC BY-SA 3.0.

Poznański uniwersytet powstał 4 kwietnia 1919 roku dzięki staraniom członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jednak akademickie początki Poznania sięgają XVI wieku. Uczelnia jest utożsamiana z działalnością Akademii Lubrańskiego utworzoną na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do czołówki polskich uniwersytetów. Można tu wybierać spośród 80 kierunków kształcenia. To co dodaje prestiżu poznańskiej uczelni to fakt, że od 2019 uczelnia jest jedną z dziesięciu polskich uczelni posiadających status uczelni badawczej. Dzięki dodatkowym środkom na programy badawcze oraz współpracy z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej uniwersytet stał się ważnym ośrodkiem innowacji w Polsce.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (1918)

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Fot. LLEW, CC BY-SA 4.0.

Najstarsze uniwersytety w Polsce mają na swojej liście najbardziej znaną uczelnię założoną przez polski Kościół. W 1918 roku w Lublinie powstał Uniwersytet Lubelski, który od 1928 roku nosi przydomek katolicki. Jest uczelnią kościelną, ale funkcjonującą na pełnych prawach publicznych uczelni wyższych. Uniwersytet intensywnie rozwijał się już od pierwszych lat swego istnienia m.in. zdobywał państwowe uprawnienia i organizował uczelnianą infrastrukturę.

Po wojnie Uniwersytet rozpoczął działalność jako pierwszy w Polsce. Niestety, szybko zaczął być inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, co powodowało stałe utrudnienia w działalności szkoły. Po upadku komunizmu uczelnia rozwinęła skrzydła i dlatego dziś może pochwalić się siedmioma wydziałami o szerokim zakresie nauki (od Teologicznego po Nauk Inżynieryjno-Technicznych).

Uniwersytet Warszawski (1816) – najstarsze uniwersytety w Polsce

Uniwersytet Warszawski. Fot. Shutterstock

W 1816 roku Stanisław Kostka Potocki oraz Stanisław Staszic przedstawili pomysł utworzenia Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po połączeniu Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych oraz Szkoły Lekarskiej powstała uczelnia składająca się z 5 wydziałów. Osoby, które chciały studiować na tym prestiżowym uniwersytecie, miały do wyboru wydziały: Prawa i Nauk Administracyjnych, Nauk Lekarskich, Teologiczny, Filozoficzny oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Dziś warszawska uczelnia jest największą w Polsce i można wybierać wśród 24 wydziałów, dzięki czemu każdy znajdzie kierunek idealny dla siebie.

Uniwersytet Warszawski to dziś jedna z dwóch najlepszych uczelni w kraju. Jej poziom kształcenia, szeroki wybór studiów oraz prestiż przyciąga co roku setki tysięcy absolwentów szkół średnich chcących uzyskać dyplom właśnie tutaj. Zachęcać może także to, że na uniwersytecie studiowało aż 6 noblistów: Henryk Sienkiewicz, Menachem Begin, Czesław Miłosz, Joseph Rotblat, Leonid Hurwicz i Olga Tokarczuk.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (1810)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0.

Najstarsze uniwersytety w Polsce mogą poszczycić się także uczelnią artystyczną. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wywodzi się ze Szkoły Głównej Muzyki, która początkowo była oddziałem Szkoły Dramatycznej w Warszawie. Za rok utworzenia uznaje się rok 1810, a w 2008 została ona przekształcona w uniwersytet. Początkowo uczono się tu muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca. Dziś, ta największa i najstarsza uczelnia muzyczna w kraju posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki, instrumentalistyki i wokalistyki.

Absolwenci szkół średnich, dla których muzyka jest prawdziwą pasją, mają na warszawskim uniwersytecie do wyboru wiele interesujących kierunków. Znajdziemy tu m.in. wydział wokalno-aktorski, wydział jazzu i muzyki estradowej, wydział reżyserii dźwięku czy wydział muzyki kościelnej.

Uniwersytet Wrocławski (1702)

Aula Leopoldina
Aula Leopoldina we Wrocławiu. Fot. Dawid Galus, CC BY-SA 3.0.

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najważniejszych ośrodków kształcenia w Polsce, na którym każdego roku studiuje blisko 25,6 tysięcy studentów. Warto jednak przypomnieć, że początkowo leżał on na terenie Niemiec. Powstał dzięki staraniom jezuitów w 1702 roku jako Leopoldina, a w 1945 został przekształcony w polski uniwersytet. Początkowo posiadał dwa wydziały z fakultetami teologii katolickiej i filozofii natomiast dziś absolwenci szkół średnich mogą wybierać spośród 10 wydziałów, gdzie mogą się kształcić w zakresie nauk ścisłych jak i humanistycznych.

W gmachu głównym uczelni znajduje się aula, która powstała na cześć Leopolda I, twórcy Uniwersytetu Wrocławskiego. Uznana jest za jeden z najcenniejszych zabytków baroku w Polsce. Reprezentacyjna aula do dziś jest wykorzystywana podczas uniwersyteckich uroczystości. Warto również wiedzieć, że Aula Leopoldina jest dostępna dla zwiedzających i warto odwiedzić to miejsce podczas swojej wizyty we Wrocławiu.

Dowiedzcie się więcej ciekawostek o Auli Leopoldina.

Uniwersytet Jagielloński (1364)

najstarsze uniwersytety w Polsce
Uniwersytet Jagielloński – najstarsze uniwersytety w Polsce. Fot. Trabantos, Shutterstock

Numerem jeden na naszej liście jest bezkonkurencyjnie Uniwersytet Jagielloński. Ten najstarszy uniwersytet w Polsce został założony w 1364 roku z fundacji Kazimierza III Wielkiego. Pierwsi studenci mieli do wyboru jeden z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Był to drugi, po powstałym w 1348 roku Uniwersytecie w Pradze, uniwersytet założony w środkowej Europie. Będąc w Krakowie warto odwiedzić najstarszy zachowany budynek będący symbolem uczelni: Collegium Maius, który posiada charakterystyczne krużganki.

Wymieniając najstarsze uniwersytety w Polsce warto wspomnieć, że Uniwersytety Jagielloński przez prawie 350 lat nie miał konkurencji. To właśnie w Krakowie uczyło się wielu wybitnych Polaków, którzy zapisali się na kartach historii naszego kraju. Studiowali tu m. in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Jan III Sobieski czy Stanisław Lem. Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego jest również obecny prezydent Andrzej Duda.

Dowiedz się więcej o Collegium Maius – najstarsza siedziba Akademii Krakowskiej i magiczny zabytek Krakowa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NAJPOPULARNIEJSZE